Visie

Elke vrouw heeft de maatschappelijke verantwoordelijkheid om

- haar volledige potentieel te benutten in functie van haar eigen groei en ontwikkeling, de toekomst van de volgende generaties en het grote geheel.

- anderen hierbij te ondersteunen door het delen van kennis en informatie en het doorverwijzen waar nodig.

Missie:

WonderWijven vzw heeft tot doel buiten iedere religieuze, filosofische of politieke aanhorigheid, om de samenhorigheid en de interactie tussen vrouwen te bevorderen en aan te moedigen en vrouwen te ondersteunen in hun persoonlijke groei.Dit doen we door een online community op facebook, een offline plek om elkaar te ontmoeten, het voorzien van een netwerk van bezielde begeleiders en wonderwijf-ondernemers en door het organiseren van verschillende evenementen en projecten ter ondersteuning van deze visie. Onze energie en middelen worden ingezet om bovenstaand te bestendigen en te doen groeien en daar waar mogelijk deze te delen met andere goede doelen die onze hulp en kennis nodig hebben om hun doelen waar te maken.